Home

Contact

Impressum    
 

ServicesPublications
Market Report

 

 

   

Elektronické fakturace
e-fakturace
Elektronická faktura

V porovnání s fakturací v papírové formě může elektronický způsob snížit administrativní náklady o 50-80 %. Investice vynaložené na prostředky elektronické fakturace (rovněž nazývané e-fakturace, elektronická automatizace vyúčtování či dodavatelských účtů) tudíž velmi často dosahuje návratnosti 6 měsíců.

Stále větší počet zákazníků očekává faktury od svých dodavatelů v elektronické formě. Z toho plyne očekávaný trvalý nárůst na trhu elektronické fakturace v následujících letech ve výši 20-30 %.

Z důvodu atraktivity tohoto trhu nabízí svá řešení elektronické fakturace několik stovek poskytovatelů služeb a tvůrců software. Znamená to, že nabídek není rozhodně nedostatek. Dnes spíše uživatelé usilují o získání relevantních informací o tomto odvětví. Tuto zprávu o stavu trhu elektronické fakturace je třeba chápat jako pomoc firmám, které si chtějí vybrat nejlepší model a najít vhodné řešení pro své konkrétní požadavky. Jejím autorem je analytik mezinárodního trhu Bruno Koch z Billentis.

Pojednání o elektronické fakturaci má za cíl pomoci odesílatelům a příjemcům faktur, kteří mají v úmyslu nahradit drahý proces fakturace v papírové podobě moderním automatickým postupem. Obsahuje nejdůležitější číselné údaje a informace z příslušného trhu. Kromě faktických informací o rozvoji trhu a příslušných aktivitách (normy, zákony), zde čtenář rovněž najde kvalitativní rozbory a spoustu podrobných údajů k několika nabízeným řešením.

 

Press Releases in various languages

Chinese

English

French

German

Japanese

Korean

Malay

Polish

Portuguese

Spanish