Home

Contact

Impressum    
 

ServicesPublications
Market Report

 

 

   

e-fakturowania
fakturowanie elektroniczne

W porównaniu z procesami przetwarzania faktur przy użyciu papieru, elektroniczna obsługa faktur umożliwia redukcję kosztów o 50-80%. Koszty inwestycji w e-fakturowanie (określane także jako e-invoicing, fakturowanie elektroniczne lub systemy automatycznego fakturowania) mogą się więc zwrócić już w ciągu sześciu miesięcy.

Coraz więcej klientów oczekuje od swoich dostawców faktur w formie elektronicznej. Z tego względu w kolejnych latach oczekuje się dla rynku elektronicznego fakturowania tempa wzrostu utrzymującego się na poziomie 20-30%.

Ze względu na atrakcyjność tego rynku kilkuset usługodawców i firm tworzących oprogramowanie oferuje własne rozwiązania dotyczące e-fakturowania. Tak więc ofert jest mnóstwo. Użytkownicy szukają teraz raczej szczegółowych informacji na temat dostępnych rozwiązań. Nowy raport rynkowy stanowi pomoc dla przedsiębiorstw pragnących znaleźć model i rozwiązanie najlepiej pasujące do ich potrzeb. Autorem raportu jest Bruno Koch z firmy Billentis, analityk rynków międzynarodowych.

Raport dotyczący e-fakturowania ma na celu wspieranie osób wysyłających i otrzymujących faktury, które pragną zastąpić kosztowne procesy przetwarzania faktur przy użyciu papieru nowoczesnymi i automatycznymi procesami obsługi faktur. Raport zawiera najważniejsze dane i informacje na temat rynku. Oprócz faktów związanych z rozwojem rynku i istotnymi inicjatywami (standardami, regulacjami prawnymi), czytelnicy znajdą w raporcie także analizy jakościowe i wiele szczegółów dotyczących kilku rozwiązań.

 

Press Releases in various languages

Chinese

Czech

English

French

German

Japanese

Korean

Malay

Polish

Portuguese

Spanish